Начальник управління

shef1

Кустик Антон Ігорович

Вітаємо з днем народження
 • державного виконавця відділу державної виконавчої служби Галицького районного управління юстиції  Поручник Михайла Ігоровича
 • начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Рожнятівського районного управління юстиції   Бігун Оксану Володимирівну
Всі вітання ...
Календар
 • Червень 2019
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Тра    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Основні завдання служби:

  -

  -

  Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Укрдержреєстру;

  Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

  Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

  Готує та подає головному управлінню юстиції відомості, необхідні для розрахунків та затвердження розмірів плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Україні від 22.12.2010 № 1168;

  Розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану; надає інформацію про анульовані свідоцтва для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;

  Зберігає другі примірники книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, вносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

  Перевіряє достовірність, належне оформлення і засвідчує документи, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;

  Забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також виконує такі договори;

  Забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

  Здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень з питань легалізації місцевих громадських організацій, державної реєстрації актів цивільного стану;

  Здійснює контроль за організацією роботи реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

  Забезпечує органи державної реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також книгами обліку їх оприбуткування і витрачання, здійснює контроль за станом цієї роботи та складає звіти щодо витрачання таких бланків;

  Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

  Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

  Реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводить відповідні наради, семінари;

  Розробляє та надає Укрдержреєстру пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

  Забезпечує реєстраційні служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції бланками та іншою документацією, які використовуються у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, готує та подає Укрдержреєстру звіти щодо витрачання бланків;

  Реєстраційна служба зазначених вище повноважень, відповідно до покладених на неї завдань у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

  - здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

  - надає інформацію про зареєстровані права таїх обтяження відповідно до закону;

  - забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

  - приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  Здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;

  Здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

  Вносить пропозиції Укрдержреєстру щодо погодження кандидатур на зайняття посади державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та на звільнення державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з цієї посади;

  Вносить пропозиції Укрдержреєстру щодо кандидатур на навчання та підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

  Організовує взаємодію з органами державної влади, що мають право на отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру;

  Готує правові висновки та проекти наказів головного управління юстиції щодо здійснення у встановленому порядку легалізації місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, державної реєстрації місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрації статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються; взяття до уваги повідомлень організацій всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань та Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, як суб’єктів інформаційної діяльності, а також готує звітність щодо вищезазначених об’єднань громадян та друкованих засобів масової інформації, яку після погодження начальником головного управління юстиції подає у встановлені терміни до Укрдержреєстру;

  Забезпечує здійснення контролю за додержанням місцевими громадськими організаціями положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій та законодавства, контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, подає начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо звернення до компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду; забезпечує здійснення контролю виконання виконавчими органами міських (міст обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян та надання їм методичної допомоги, контролює здійснення цієї роботи структурними підрозділами або окремими спеціалістами реєстраційної служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів;

  Готує і надає у межах своїх повноважень структурним підрозділам або окремим спеціалістам реєстраційної служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, методичні матеріали з вказаних питань.

  Здійснює організацію або приймає участь в організації професійного навчання та стажування працівників реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

  Здійснює контроль та координацію діяльності керівників реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

  Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до її компетенції.